Очила на Френцел Otometrics ICS Impulse Modules
Очила на Френцел Otometrics ICS Impulse Modules
Очила на Френцел Otometrics ICS Impulse Modules
Очила на Френцел Otometrics ICS Impulse Modules
Очила на Френцел Otometrics ICS Impulse Modules
Очила на Френцел Otometrics ICS Impulse Modules

Очила на Френцел Otometrics ICS Impulse Modules

Редовна цена Продаваем

ICS Impulse е перфектното решение за диагностициране на вестибуларни нарушения. Разполага с четири модула: Video Frenzel, vHIT, Positional, Oculomotor. 
Удобни и леки, очилата се калибрират еднократно в началото на изследването и не се разместват по време на тестовете. Самото изследване е с кратка продължителност и не е необходима допълнителна иригация. Изследванията се извършват посредством високочестотна 250 Hz камера. Чрез специализирания вестибуларен софтуер можете да записвате цялото изследване, след което да бъде възпроизведено с нормална скорост, забавено или забързано. Чрез първия модул Video Frenzzel правите бърза и лесна вестибуларна оценка. Към него може да включите надграждащия модул vHIT, който открива нарушения на вестибу-окулярния рефлекс и идентифицира кое ухо е засегнато в случаи на периферна вестибуларна загуба.От всички продукти на пазара единствено чрез този модул се оценяват шестте семициркулярни канала. Към vHIT модула можете да добавите Positional модул, чрез който се установява наличие или отсъствие на BPPV синдром посредством SPV тест. Последният надграждащ Oculomotor модул, предоставя тестове за определяне на централни и периферни нарушения. Включва тестове за оценка на нистагмума и VOR тестове за идентифициране на наличието или отсъствието на сакадични движения на окото. Модулите Positional и Oculomotor Ви позволяват да извършвате 3D Nystagmus анализ – прецизно измерване на всички аспекти на движението на очите – хоризонтално, вертикално и въртеливо.

Технически характеристики

Входове: Монокулярен (Дясно око)
Рацио :250 fps - Head Импулс, VOR, Видео записване/Плейбек
173 fps - Gaze, Skew Deviation, Saccade, Dynamic, Repositioning, Caloric
60 fps - когато Torsional или Vision Denied е избрано
Видео записване: 30 , 60 or 120 Hz
Следене на очите: 100 x 100 пиксела (Изображение на зеницата) - Head Impulse, VOR, Monocular Video Frenzel
160 x 120 пиксела (Изображение на окото) - Gaze, Skew Deviation, Saccade, Dynamic, Repositioning, Caloric, Monocular Video Frenzel 
376 x 240 пиксела (Максимално изображение) - Monocular Video Frenzel
320 x 240 пиксела (когато Torsional е избран)
Диапазон: Хоризонтален ± 30°, Вертикален ± 25°
3-Лазера за следене на сакадичните движения: Диапазон ± 7.5° (максимум 15°)