Гаранционни условия

Общи условия за Гаранция
Производителят гарантира, че продуктите нямат дефекти. Има 12-месечен гаранциoнен срок за възникнали дефекти от производителя, считано от датата на изпращане на основното устройство, освен ако не е предвидено друго. Ако се установи, че продуктът е дефектен поради некачествена изработка или материали, в рамките на гаранционния срок продуктът ще бъде ремонтиран или заменен по преценка на Производителя, без да се налага такса. Възможно е да се приложи допълнителна такса за обслужване на място.
Ако в рамките на гаранционния период възникне повреда, Производителят ще определи най-добрия начин за отстраняването ѝ, което може да включва замяна на част или цяло устройство.

Части и аксесоари
Има гаранция от 6 месеца за дефект на производителя, считано от датата на доставката, за всички части и аксесоари със сериен номер. При аксесоарите без сериен номер има гаранция от 2 месеца за производителя на дефекта от датата на изпращане.

Ремонти и ремонтирани продукти
Всички ремонти на основните апарати имат гаранция за дефект на производителя от три (3) месеца за ремонтираната част от датата на доставката. За ремонтираните продукти Производителят гарантира, че продуктите нямат дефекти. Ремонтираните продукти притежават шест (6) меца гаранция за дефекти от датата на доставката на основното устройство, освен ако не е предвидено друго.