Аудиометър AD226 Interacoustics

Аудиометър AD226 Interacoustics

Редовна цена Продаваем

Улеснена въздушна и костна аудиометрия

AD226 е създаден за извършване на рутинна прагова аудиометрия с въздушна и костна проводимост. За напреднала аудиометрия можете да добавите няколко слухови теста към тестовата батерия с разширения лиценз.

  • Място за съхранение на 500 пациенти.
  • Преносим: възможност за работа с батерии АА.
  • Лек с опционална чанта за пренасяне