Видеонистагмогравски Очила VisualEyes Interacoustics
Видеонистагмогравски Очила VisualEyes Interacoustics

Видеонистагмогравски Очила VisualEyes Interacoustics

Редовна цена Продаваем

Изберете своя вестибуларен пакет

С разнообразни софтуерни пакети и хардуерни опции, от които можете да избирате, можете да закупите това, от което се нуждаете сега, и да следвате лесни пътища за надграждане когато служебните ви нужди се променят.

VisualEyesTM предлага VNG, vHIT, Dynamic Visual Acuity (DVA), Активно въртене на главата (AHR) и тестване на въртящ се стол в една интегрирана система