Електрокаутер ECUT 200Touch Endomed

Електрокаутер ECUT 200Touch Endomed

Редовна цена Продаваем

ECUT 200Touch е високочестотен електрохирургичен уред, предназначен за прецизна монополярна и биполярна хирургия и микрохирургия без промяна на тъканите, който може да осигури високочестотни оперативни мощности за програмируемо време, което може да е кратко до една стотна от секундата.
Благодарение на своите характеристики осигурява чисто рязане CUT, рязане и коагулация BLEND, разрез с намалено образуване на есхара ENHANCED, повърхностна коагулация FORCED COAG, дълбока коагулация при липса на некроза SOFT COAG, биполярно CUT и COAG. Цифровото отчитане на подаваната мощност и контролът на оперативните функции чрез микроконтролер осигуряват абсолютна надеждност на условията на работа.