Електрокаутер уред ECUT 300S Endomed

Електрокаутер уред ECUT 300S Endomed

Редовна цена Продаваем

ECUT 300S е усъвършенстван електрохирургичен уред, който дава възможност на хирурга да извършва едновременно моно и биполярна хирургия в широк спектър от приложения като: амбулаторна хирургия, ендоскопия, първа помощ, гастроентерология, обща хирургия, гинекология, неврохирургия, оториноларингология, ортопедия, детска хирургия, пластична хирургия, пневмология и урология, съдова хирургия.