Пиезо хирургия Plus

Пиезо хирургия Plus

Редовна цена Продаваем

  • Педиатрична реконструкция на фронталната част и черепа
  • Краниотомия
  • Ендоскопска транссфеноидална хирургия (хирургия на предната част на черепната основа)

ИНТРАОПЕРАТИВНИ ПРЕДИМСТВА   

Селективен разрез                

Максимална безопасност за хирурзите и пациентите. Намален риск от увреждане на меките тъкани (твърда мозъчна обвивка, нерви и съдове).

Микрометричен разрез

Максимална хирургична прецизност и интраоперативно тактилно усещане. Минимална загуба на костна тъкан вследствие на дълбочината на рязане.

Ефект на кавитация

Максимална интраоперативна видимост. Безкръвно хирургично поле.