vHIT очила EyeSeeCam vHIT Interacoustics

vHIT очила EyeSeeCam vHIT Interacoustics

Редовна цена Продаваем

Тестът video head impulse test(vHIT), известен също като head thrust test, е мощен клиничен инструмент за оценка на вестибуларната функция. EyeSeeCam vHIT осигурява бързи и обективни измервания на вестибуларно-окуларния рефлекс (VOR). С него ефикасно се оценява пациентът със световъртеж и се определя дали световъртежът е свързан с вестибуларно нарушение.

  • Изследване на всичките шест полукръгли канала
  • Експорт на данни за клинични изследвания
  • НОВ 3D модел на главата за обективна обратна връзка относно качеството на импулсите на главата
  • Движенията на очите и главата се отчитат в реално време