Ръчен Аудиометър PA5 Interacoustics

Ръчен Аудиометър PA5 Interacoustics

Редовна цена Продаваем

Управлението с една ръка на PA5 осигурява пълен контрол върху честотата и интензивността и прави процеса на тестване бърз, гъвкав и удобен.

Аудиометър със свободно поле, предназначен за използване от обучени здравни специалисти, участващи в тестването на деца.

  • Условна реакция на ориентация
  • Аудиометрия с визуално подсилване
  • Ауропалпебрален рефлекс