Силови плочи за измерване на баланс и рехабилитация Bertec Interacoustics

Силови плочи за измерване на баланс и рехабилитация Bertec Interacoustics

Редовна цена Продаваем

Bertec Portable Essential

Оценяване на равновесието и границите на стабилност -  колко стабилно стоим на краката си.

 • mCTSIB
 • Граници на стабилност
 • Клякане с тежест
 • Ритмично преместване на тежестта
 • Едностранна стойка
Bertec Portable Functional

Идентифицира проблемните области и насочва обучението към постижения, необходими за ежедневните дейности и спорт.
 • Portable Essential
 • Преминаване от седнало в изправено положение
 • Стъпка нагоре и над
 • Стъпка с бързо завъртане
 • Тандемно ходене
 • Кръстосано ходене
 • Преден скок