Статична платформа за постурографски и рехабилитационни тестове ED800 Еuroclinic

Статична платформа за постурографски и рехабилитационни тестове ED800 Еuroclinic

Редовна цена Продаваем

Технически характеристики 

Клетките за натоварване се поставят във върховете на равностранен триъгълник (страна 36 cm).

3 клетки за натоварване: Крайна скала 500 kg, нелинейност ≤ 0,08 %. Цялата система е свързана с компютър чрез USB (5 VDC).

Софтуерът EDM, поддържан от платформата ED800, позволява записването и съхраняването на следните данни: 

  1. X-Y план (с възможност за увеличение)
  2. Статокинезиграма (с възможност за увеличаване)
  3. Стабилограма (с налично увеличение)
  4. Корелация (възможно увеличение)
  5. Графика на бързото преобразуване на Фурие
  6. Най-важните параметри (средна стойност X, средна стойност Y, дължина, повърхност, L/S, средна скорост, средна скорост SD и др.)
  7. Индекси на Ромберг за всички параметри
  8. Рехабилитационни тестове ( визуален биофийдбек)