Клиничен Тимпанометър/Адуометър AT235 Interacoustics

Клиничен Тимпанометър/Адуометър AT235 Interacoustics

Редовна цена Продаваем

Идеална оценка на средното ухо

AT235 е автоматичен тимпанометър/аудиометър на средното ухо, идеален както за диагностични, така и за клинични оценки. Устройството включва също аудиометрия с чисти тонове и модифицирания аудиометричен тест на Хюсън Уестлейк.

  • +400 to -600 daPa.
  • Директно отпечатване на компютърни принтери.
  • Протоколи, зададени от потребителя.
  • HDMI изход.
  • Функция за отвличане на вниманието на децата