Клиничен Тимпанометър Inventis Clarinet Basic/Plus
Клиничен Тимпанометър Inventis Clarinet Basic/Plus
Клиничен Тимпанометър Inventis Clarinet Basic/Plus
Клиничен Тимпанометър Inventis Clarinet Basic/Plus
Клиничен Тимпанометър Inventis Clarinet Basic/Plus
Клиничен Тимпанометър Inventis Clarinet Basic/Plus

Клиничен Тимпанометър Inventis Clarinet Basic/Plus

Редовна цена Продаваем

Clarinet е клиничен анализатор на средното ухо с всички необходими тестове за задълбочено и точно изследване на нарушенията на средното ухо. Налични са автоматична и ръчна тимпанометрия, изследване на прага на акустичния рефлекс, затихване и латентност, ETF за неувредени и перфорирани тъпанчета, високочестотна и многокомпонентна тимпанометрия, а пълните резултати могат да се видят на широк цветен сензорен дисплей. 

  • Ръчнаиавтоматичнатимпанометрия
  • Многочестотнитоновенасондата(самозаPlus) • Многокомпонентниизмервания(самозаPlus)
  • Ръчениавтоматичентестзаакустиченрефлекс • Акустично рефлексно разпадане
  • Латентност на акустичния рефлекс 
  • ETF тест за неувредени и перфорирани тъпанчета 
  • Две програмируеми от потребителя последователности
    на автоматичен тест 
  • Цветенсензорендисплейсвисокаразделителнаспособност 
  • Вградентермопринтер(опция)