Клинични Модулни Евокирани Потенциали Eclipse Interacoustics

Клинични Модулни Евокирани Потенциали Eclipse Interacoustics

Редовна цена Продаваем

Универсално устройство, предлагащо слухови предизвикани потенциали (AEP), слухов отговор на стабилно състояние (ASSR), вестибуларно предизвикани миогенни потенциали (VEMP) и отоакустични емисии (OAE). Проектиран да се вписва безпроблемно във вашия работен процес и предлага пълна надеждност и перфектни резултати.
  • Модулно устройство.
  • Добре проектирани оформления и настройки за персонализиране.