Вестибуларен Костен Вибратор ED500 Euroclinic

Вестибуларен Костен Вибратор ED500 Euroclinic

Редовна цена Продаваем

Новият вестибуларен вибратор ED500 е основен инструмент за изследване на вестибуларната функция, индуцирана от вибрации. Тестът може да се направи за кратко време (няколко секунди): достатъчно е вибраторът да се постави върху мастоида и в средната линия на челото при линията на косата (Fz).

За разлика от тестовете за калорийност и разклащане на главата (индуцирани от вибрации) с ниска честота (0,01 Hz до 2 Hz), вестибуларният вибратор ED500 се използва за получаване на резултати при висока честота (100 Hz).


Вестибуларният вибратор е замислен за бързо търсене на Ny. За няколко секунди той показва наличието или липсата на Ny. Тестът може да бъде интегриран в обичайните протоколи за вестибуларни изследвания, както с компютъризирани системи (ENG и/или VNG) или с очила на Френцел.


ED500 работи с висока честота, чийто диапазон варира от 50 Hz до 150 Hz в линеен режим, безпроблемно. Цифрово отчитане на честотата и възможност за запомняне на работната честота чрез клавиатурата.
Управление на включването и изключването дори с крачен регулатор.