Flute Диагностичен анализатор на средното ухо Inventis
Flute Диагностичен анализатор на средното ухо Inventis
Flute Диагностичен анализатор на средното ухо Inventis
Flute Диагностичен анализатор на средното ухо Inventis
Flute Диагностичен анализатор на средното ухо Inventis
Flute Диагностичен анализатор на средното ухо Inventis

Flute Диагностичен анализатор на средното ухо Inventis

Редовна цена Продаваем

Flute е диагностичен анализатор на средното ухо за изключително бърза и надеждна автоматична поредица от тимпанометрия и рефлексни прагови тестове, както и ръчни рефлексни тестове и тестове за разпад на рефлекса, ETF за здрави и перфорирани тъпанчета и високочестотна тимпанометрия. Голямата гъвкавост, лесният за използване интерфейс, усъвършенстваните функции и малкият размер, правят Flute идеалния избор за широк кръг потребители - от аудиолози до клиники и болници.

Предлагатсетриверсии:Basic,HFиPlus
Автоматична и ръчна тимпанометрия
РъчениавтоматиченрефлексентестIpsi/Contra
Рефлексноразпадане
Функция на Евстахиевата тръба ( незасегнато / перфори-

ранотъпанче)
Тимпанометрия с тон на сондата от1,000 Hz
Две програмируеми от потребителя автоматични тестови последователности
Цветенграфичендисплей
Вграден термопринтер (опция)