Система за измерване на баланса Lucerne Otopront
Система за измерване на баланса Lucerne Otopront
Система за измерване на баланса Lucerne Otopront
Система за измерване на баланса Lucerne Otopront

Система за измерване на баланса Lucerne Otopront

Редовна цена Продаваем

Удобно решение за диагностициране на нарушения на равновесието. Системата за измерване на баланса Lucerne позволява лесно диагностициране нарушенията на равновесието без да се подлага пациентът на ненужен стрес. Постуралната нестабилност се анализира с помощта на компютър, предоставящ обективна информация за функционалния вестибуларен дефицит. Обратната връзка се основава на две програми, които могат да се използват за индивидуален режим, за да се подобри баланса на пациента и да се преодолее замайването. Кривите се отпечатват автоматично, за да се следи прогреса на лечението. Подходяща е за провеждане на експеримента на Унтербърг.