MT10 Скринингов Аудиометър Interacoustics

MT10 Скринингов Аудиометър Interacoustics

Редовна цена Продаваем

MT10 е подходящ за диагностична употреба, тъй като тимпанограмите и допълнителните рефлексни реакции се записват много подробно.

С MT10 можете да откриете възпаление на средното ухо, перфорирано тъпанче, холестеотоми и някои неврологични заболявания. Можете също така да проверявате тимпаностомичните тръби и да проследявате състоянието след лечение.

  • -400 to +200 daPa
  • Бърз и надежден
  • Усъвършенствана страница с доклади
  • Протоколи, зададени от потребителя
  • Съвместимост с OtoAccess® и Noah
  • Ипсилатерални рефлекси (по избор)