Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront
Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront
Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront
Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront
Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront
Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront
Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront
Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront
Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront

Ринотимпанометър RHINO-SYS Otopront

Редовна цена Продаваем

RHINO-SYS е цялостна система за диагностициране на назална обструкция. Включва риноманометрия, ринорезистометрия, акустична ринометрия. Комбинацията от ринорезистометрия и акустична ринометрия не само обективизира степента на назалната обструкция, но също така разграничава причините за нея. Чрез RHYNO-SYS се извършват следните измервателни процедури:

  • ринорезистометрия
  • предна активна риноманометрия
  • назален провокационен тест
  • акустична ринометрия
  • продължителна ринометрия

Системата включва следните елементи:
Централен блок RHINO-BASE: измервателна дюза, софтуер за лаптоп, риноманометрия с назален провокационен тест и ринорезистометрия. 
Устройство RHINO-MOVE за продължителна ринометрия. 
Измервателна сонда RHINO-ACOUSTIC за акустична ринометрия.
Кутия за аксесоари съдържа всички материали за подготовка на RHINO-SYS за ринологични измервания. Кутията също така съдържа отделения за маркучи и адаптери за носа. Тази функционална кутия се доставя заедно с RHINO-BASE.