SYNAPSYS MED4 Електронен въртящ се стол Inventis

SYNAPSYS MED4 Електронен въртящ се стол Inventis

Редовна цена Продаваем

Комбинирайте ротационния стол MED4 със SYNAPSYS VNG, за да завършите батерията от видеонистагмографски тестове с ротационни кинетични изследвания. Налични са до шестнадесет форми на стимулация, включително различни синусоидални форми на вълната, многочестотни тестове, тестове с постъпково увеличаване и внезапно спиране.

  • Различни синусоидални тестове (SHA профили, нама- ляващ синус)

  • Различни честоти (sweep)

  • Многократни обороти (стъпаловидна скорост)

  • Стимулиране на внезапно спиране (квадрат напред и назад)

  • Ако се комбинира с безжичен VNG, свободата на движенията се увеличава максимално!