SYNAPSYS SPS Dynamic Динамична Постурографска Платформа Inventis

SYNAPSYS SPS Dynamic Динамична Постурографска Платформа Inventis

Редовна цена Продаваем

SYNAPSYS SPS позволява измерване на статичното и динамичното равновесие на пациентите и оценка на техните соматосензорни, зрителни и вестибуларни сигнали, което го прави полезно оборудване за УНГ, гериатрията и физиотерапевти, занимаващи се с функционална рехабилитация.
Платформата SYNAPSYS SPS е оборудвана с различни инструменти, позволяващи стимулиране на всеки сетивен вход с много смущаващи фактори и разработване на персонализиран протокол за рехабилитация за всеки пациент. SYNAPSYS SPS се предлага в две версии с възможност за обновяване - Static SPS и Dynamic SPS, които покриват различни нужди. Благодарение на предпазните подпорни решетки пациентът е в безопасност през цялото времетраене на теста.

SOT (Тест за сензорна организация)
Тест на Ромберг
Оценка на стимулираната вестибуларна еволюция Оценка на риска от падане (опция)